Geslacht: Aethusa
Auteurs: L.
Nederlandse naam: Hondspeterselie
Engelse naam: Fool's Parsley
Duitse naam: Hundspetersilie
Familie: Apiaceae (Schermbloemenfamilie)

Aethusa cynapium
Aethusa cynapium subsp. agrestis
Aethusa cynapium subsp. cynapioides
Aethusa cynapium subsp. cynapiumPlantenkennis programma